Strona Główna
 
 
 
 

 

Sanocka Liga Siatkówki TSV

Po rocznej przerwie wznawia rozgrywki Sanocka Liga Siatkówki, której patronuje organizacyjnie TSV. Rozgrywki odbywać się będą o puchar Burmistrza Miasta Sanoka. Do rozgrywek zgłosiło się 4 drużyny:

  • Mansard
  • Stomil
  • Kadeci TSV
  • Juniorzy TSV

Pierwszy mecz ligi odbędzie się 13.10.2008. Mansard - Stomil. Kolejny mecz to potyczka dwóch drużyn TSV zaplanowano na 17.10.2008. 

Dużym zaskoczeniem dla organizatora rozgrywek p. Adama Nędzy jest brak czołowych drużyn poprzednich rozgrywek a więc drużyny Coolersów oraz Belfer Team. 

Planowane zakończenie rozgrywek nastąpi w połowie kwietnia 2009 a mecze finałowe zaplanowane są w hali ARENA Sanok.

Oto regulamin:

Regulamin

Sanockiej Ligi Piłki Siatkowej

o puchar Burmistrza  Miasta Sanoka

w  sezonie 2008/09

 

§ 1

            W rozgrywkach Sanockiej Ligi Piłki Siatkowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące zakłady pracy, organizacje społeczne, grupy zawodowe i środowiskowe oraz spontanicznie zorganizowane drużyny mieszkańców miasta i powiatu Sanok.

Nie dopuszcza się zawodników aktualnie występujących w zawodach ligowych PZPS

w sezonie 2008/09. Wyjątek stanowi młodzież ucząca się w szkołach średnich do lat 19. Udział młodzieży jest możliwy za zgodą i w porozumieniu z trenerami zawodników występujących w rozgrywkach ligowych PZPS. Karencja zawodników zarejestrowanych do rozgrywek PLPS wynosi 1 rok. Nie dotyczy zawodników urodzonych przed 1974 r.

§ 2

Mecze rozgrywane będą zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§ 3

 System rozgrywek obejmował będzie serię eliminacyjną systemem „każdy z każdym”, cztery rundy, do dwóch wygranych setów.

W rundzie play off mecze rozgrywane będą systemem pucharowym do dwóch wygranych setów. Półfinały rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, systemem 1 – 4, 2 – 3, mecze finałowe rozgrywane będą do trzech wygranych setów.

§ 4

1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek obejmuje:

- nazwę drużyny,

- skład osobowy,

- nazwisko kierownika drużyny,

- telefon kontaktowy kierownika drużyny,

2. Pisemne zgłoszenia drużyn należy złożyć organizatorowi ligi przed pierwszym meczem rundy zasadniczej, zmian w składzie drużyny można dokonywać do 31 grudnia 2008 roku.

§ 5

Drużyny zgłaszające się do rozgrywek ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.

§ 6

W czasie meczów drużyny występują  6 - cio osobowym składzie.

§ 7

Rozgrywki odbywać się będą w terminach od 10 października 2008 do 31 marca 2009 roku  wg  z góry ustalonego terminarza zamieszczonego na stronie www.tsv.sanok24.

§ 8

Wycofanie się drużyny w trakcie rozgrywek skutkować będzie anulowaniem dotychczas rozegranych meczy a dokonana wpłata  wpisowego nie będzie zwracana.

§ 9

Punktacja spotkań oraz kolejność zajętych miejsc określają przepisy PZPS i tak:

- za wygrany mecz    2 pkt

- za przegrany mecz    1 pkt

- za walkower              0 pkt

O kolejności miejsca w tabeli decyduje kolejno:

- większa ilość zdobytych punktów

- lepszy stosunek setów

- wyniki bezpośrednich spotkań

- dodatkowy mecz zainteresowanych drużyn.

§ 10

Drużyny zobowiązuje się do przestrzegania punktualności oraz utrzymania porządku                     w szatniach. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie budynku szkoły, w której prowadzone są rozgrywki pod rygorem relegowania drużyny z rozgrywek.

§ 11

Drużyna łamiąca postanowienie regulaminu może zostać wykluczona z rozgrywek.

§ 12

Sprawy sporne rozpatruje organizator zawodów.

§ 13

Informacje o wynikach będą dostępne w Tygodniku Sanockim i na stronie internetowej www.tsv.sanok24.pl . Informacje zawarte na stronie internetowej są wiążące.

§ 14

Kary za nie sportowe zachowanie się zawodników i osób wchodzących w skład zespołów będą stosowane zgodnie z przepisami PZPS.

§ 15

W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPS.

 

  Organizator SLS TSV

                                                                                                               Adam Nędza